Duyurular

Bölümümüz 2017-2018 Eğitim-Öğretim Yılı Güz yarıyılında İşyeri Eğitimi yapacak öğrencilerin aşağıda istenilen belgeleri 28 Ağustos - 14 Eylül 2016 tarihleri arasında fakültemiz İşyeri Eğitimi birimine şahsen veya bölüm aracılığıyla teslim etmeleri gerekmektedir.

İşyeri Eğitimi için istenilen belgeler:

- İşyeri Uygulaması Kabul Formu (Form 1)

- Sözleşme(Form 8)

- Taahhütname(Form 2)

- İkametgah belgesi

- Nüfus cüzdanı belgesi (yeni tarihli)

Müstehaklık Belgesi (e-devletten alınabilir)

* 14 Eylül 2017 tarihinden sonra teslim edilen belgeler, SGK işlemleri yapılamayacağından kabul edilmeyecektir.

* Kabul Formu, sözleşme ve taahhütname G.Ü. Teknoloji Fakültesi web sayfasında bulunmaktadır.

*İş yeri uygulaması kabul formu(Form 1), ve sözleşme (form 8) mutlaka Bölüm Başkanlığına ve ilgili firmaya imzalattırılacak  

ve 2 nüsha düzenlenecek, diğer nüshalar 1 nüsha düzenlenecek.

*Öğrenciler Belgeleri belirtilen tarihler arasında bir yakını veya arkadaşı aracılığı ile teslim edebilir.