Duyurular

2019-2020 bahar yarıyılı ders kayıt işlemleri Akademik Takvimde de belirtildiği gibi 06-09 Şubat 2020 tarihleri arasında yapılacaktır. Kayıtlar elektronik ortamda yapılacak ve 6 Şubat 2020 günü saat 8:30'da başlayıp 9 Şubat 2020 günü saat 23:59'da sona erecektir. Öğrenim süresini aşan ve mühendislik tamamlama öğrencileri katkı payı ve öğrenim ücretlerini yatırdıktan sonra kayıt yapacaklardır.

MAT 102, FİZ 104, KİM 103 ve KİM 151 dersleri Endüstriyel Tasarım Mühendisliği Bölümünden seçilecektir.

AEM 444 Mezuniyet Projesi dersini seçecek öğrencilerin "Mezuniyet Projesi Konusu Belirleme ve Danışman Atama Formu"nu doldurup Bölüm Başkanlığına teslim ettikten sonra ilgili öğretim elemanının şubesinden dersi seçmek zorundadır. Form teslim etmeden dersi seçen öğrencilerin kayıtları danışman onayı aşamasında silinecektir.

2016 girişli öğrenciler 2018-2019 Eğitim Öğretim yılında yapılan müfradat değişikliğine bağlı olarak AKTS kredisine göre mezun olacaklardır. Bu öğrenciler yeni müfredattaki ENG 301 (3 AKTS), ENG 302 (4 AKTS) ve ENG 401 (4 AKTS) derslerini almadıklarından bunların yerine ilave olarak 3 farklı Teknik Seçmeli ders almak zorundadır. 2016 girişli öğrenciler toplamda 8 Teknik Seçmeli ve 2 ADS ders almak zorundadır. 

Ders seçme işlemlerini tamamlayan her öğrenci ÖĞRENCİ DERS ONAYI yapmak zorundadır. Aksi takdirde Danışman Onayı yapılamayacaktır.

Mezuniyet Projesi Formu