Duyurular

Üniversitemiz Senatosunun 16.11.2020 tarih ve 2020/143 sayılı Kararı ile Fakültemize 2017 yılı ve öncesinde kayıt yaptırmış, mezuniyet aşamasına gelmiş, bütün dersleri almış olmasına rağmen 240 krediyi dolduramamış öğrencilerimizin pandemi dönemine münhasır olmak üzere TKN-401 İşyeri Eğitimi Dersi ile birlikte bir (1) adet seçmeli dersi 2020/2021 Eğitim Öğretim Yılı Bahar Yarıyılında alabilmeleri uygun görülmüştür.