Duyurular

İşyeri Eğitimi İçin İstenilen Belgeler

1-İşyeri Uygulaması Kabul Formu (FORM 1)

2-Sözleşme (FORM 8)

3-Taahhütname (FORM 2)

4- Nüfüs cüzdanı fotokopisi

5-Müstehaklık Belgesi (e-devletten veya sgk bürolarından alınabilir.)

6-Öğrencinin kendi adına ait  IBAN numarası (IBAN numarası verilmesi Geçici 74. Madde kapsamında öğrenciye kesin işyeri eğitimi ücreti ödeneceği anlamına gelmemekte olup, IBAN Numarası Nüfus Cüzdanı Fotokopisinin altına yazılabilir veya banka-ATM lerden alınan belge eklenebilir)

7- İşyeri Eğitimi Dersi Rıza Beyanı (FORM 9)

*Kabul Formu (FORM 1), Sözleşme (FORM 8),Taahhütname (FORM 2) ve Rıza Beyanı (FORM 9) G.Ü. Teknoloji Fakültesinin web Sayfasının İşyeri Eğitimi kısmında bulunmaktadır. http://tf.gazi.edu.tr/posts/view/title/kanun-ve-yonetmelikler-32057

*Form ve belgeler ilgili bölüm başkanlıkları ile irtibata geçilerek firma ve öğrenci imzaları tamamlandıktan sonra dijital ortamda 23 Eylül 2020 tarihine kadar aem@gazi.edu.tr adresine konu olarak "İşyeri Eğitimi Belgeleri" yazılarak gönderilecektir. Elden teslim etmek isteyen öğrenciler Form1 ve Form-8 den ikişer nüsha ( bir nüshası imzaları tamamlandıktan sonra ilgili firmada kalacak) diğer formlardan birer nüsha hazırlayıp bölüm Başkanlığına teslim etmeleri gerekmektedir.

*657 sayılı kanuna göre her hangi bir kamu kurumunda görev yapan devlet memuru olan öğrencilerin işyeri eğitimi birimiyle irtibata geçmesi gerekmektedir. (işyeri eğitimi birimi 202 34 31 – isyeriegitimitf@gazi.edu.tr)

*Pandemi dönemi nedeniyle sadece bu döneme mahsus İşyeri Eğitimi Protokolü olmayan firmalarda Bölüm Başkanlığının onayı alınarak İşyeri Eğitimi Protokolü gözetmeksizin işyeri eğitimi yapılabilecektir.

*SGK İşe Giriş Bildirgeleri 01-02 Ekim 2020 tarihleri arasında dijital ortamda öğrencilerin mail adreslerine gönderilecektir.