Duyurular

2021 Yaz Döneminde Staj yapmak isteyen öğrencilerimiz her bir staj için staja başlama tarihinden en geç 10 gün önce;

  1. Staj / İşyeri Eğitimi Başvuru ve Kabul Formu (FORM-1)
  2. İşyeri Tanıtım Formu (FORM-2)
  3. Öğrenci tarafından doldurulup onaylanan Öğrenci Tanıtım Formu (FORM-3)
  4. Öğrenci tarafından doldurulup onaylanan Sigorta Taahhütname (FORM-4)
  5. Müstahaklık Belgesi (e-devlet üzerinden alınacaktır)
  6. Nüfus Cüzdanı Fotokopisi
  7. Rıza Beyanı
  8. Staj Komisyonu başkanlığına verilecek Dilekçe (FORM-5)’ye eklenerek

aem@gazi.edu.tr adresine gönderilmesi gerekmektedir.  

Not: Dönem sonu sınav döneminde sınavı bulunmayan öğrenciler 7 Haziran 2021, sınavı olan öğrenciler ise 28 Haziran 2021 tarihinde staja başlayabilirler.

 

Staj defteri ve ilgili formlar için:

http://tf.gazi.edu.tr/posts/view/title/staj-228710?siteUri=tf