Dersler (Zorunlu-Seçmeli)

**Aşağıdaki zorunlu dersler arasından; Yüksek Lisans Programında 2 (iki) adet, Doktora Programında ise 2 (iki) adet ders alınması zorunludur.

 

Yüksek Lisans / Doktora Zorunlu Dersler

Desin Kodu

Dersin Adı

5131338

Ahşap Ürünler için Gelişmiş Endüstriyel Test Teknikleri

5171338

Ağacın Mikroskopik ve Makroskopik Yapısı

5211338

Endüstriyel Ahşap Sistemlerinde Konstrüksiyon ve Mekanik Analiz

5221338

Ahşap Yapı Fiziği