Duyurular

LİSANS DERS SEÇİMLERİNDE, ÖN ŞARTLI DERS KURALINA UYULMADAN ALINAN DERSLER 

ÖĞRENCİ DANIŞMANI TARAFINDAN SİLNİCEKTİR.

 BU KURALA UYMAYAN ÖĞRENCİLER  HAKKINDA  SORUŞTURMA AÇILACAKTIR.

BU HUSUSTA AZAMİ TİTİZLİĞİN GÖSTERİLMESİ RİCA OLUNUR .

BÖLÜM BAŞKANLIĞI