Mezuniyet Projesi - Ağaçişleri Endüstri Mühendisliği Bölümü
Mezuniyet Projesi

Lisans programındaki öğrencilerimizin sekizinci yarı yılda almaları öngörülen "AEM 444 MEZUNİYET PROJESİ" dersi kapsamında eğitim–öğretim programımızda yer alan mesleki teknik–teorik uygulamalı derslerden herhangi birisine ait bir konunun incelenmesi-araştırılması tez hazırlama(bilimsel raporlama) sistematiğine uygun olarak sunulması çalışmalarınının bütününü tanımlar. Bu çalışmalarının çıktısı olarak ortaya koydukları bitirme tezlerini TF Lisans Bitirme Tezi Yazım Kılavuzu uyarınca hazırlayarak, bölümümüz tarafından oluşturulan ve yine bölümümüz öğretim üyelerinden oluşan bitirme tezi komisyonları önünde savunma sunumlarını gerçekleştirirler.