Misyon, Vizyon, Değerler ve Hedefler_Lisans

Misyon

Ahşap ve ahşap türevi malzemelerin yapısal ve teknolojik özelliklerini geliştiren, her türlü ahşap ürünün görsel ve mühendislik tasarımını yapabilen, endüstri mühendisliği ilkeleri dahilinde bu ürünleri üretebilecek üretim sistemini tasarlayıp üretim tesislerini kurabilen,  üretimi ve lojistik faaliyetlerini yönetebilen, pazarlama faaliyetlerinde etkin rol alabilen, analitik ve inovatif düşünme yeteneği gelişmiş, girişimci Ağaçişleri Endüstri Mühendisi yetiştirmek.

Vizyon

Fiziksel, kimyasal, mekanik ve konstrüktif etkilerle özelliklerini iyileştirip kompozit yapılar türeterek ahşabın yapısal özelliklerini geliştirmek ve yeni kullanım alanları yaratmak; Endüstri 4.0 hedefi ile üretim faktörlerinin maksimizasyon, minimizasyon veya optimizasyon ilkeleri dahilinde bir araya getirilmesini sağlamak; yenilikçi/inovatif teknolojilerle sürekli iyileştirmeye ve toplam kalite yönetimi felsefesine dayalı üretimlerle tüketici memnuniyetini esas alan modern pazarlama anlayışının gereği tüketici odaklı işletme yapılanmasına öncülük etmek; bu yollarla Türkiye Ağaçişleri/Mobilya Sektörü’nün rekabet gücünü arttırmak ve bu sektörün dünya ile entegrasyonunu oluşturmaya yönelik katkı sağlamak.

Temel Değerler (kuruma değer katan ilke ve prensipler)

 • Eğitimde ve araştırmada mükemmeliyetçilik 
 • Öğrenci odaklılık,
 • Sürekli iyileştirme ve inovasyon felsefesini benimsemek ve uygulanabilir kılmak 
 • Paydaşlarla işbirlikçilik
 • Yönetimde ve akademik yaşamda özerklik, özgürlükçülük, demokratiklik ve katılımcılık, 
 • Farklılıklara saygılı olmak, her türlü ayrımcılığa karşı çıkmak ve fırsat eşitliği konusunda duyarlı olmak, 
 • Akılcı ve eleştirel düşünceyi özendirmek, 
 • Etik değerlere sahip çıkmak, 
 • Her durumda temel hak ve özgürlüklere saygı duymak ve akademik özgürlük ortamı oluşumuna katkı vermek
 • Sosyal sorumluluğu önemsemek ve kamu yararına projeler geliştirmek 
 • Ulusal ve küresel çapta sektörel sorunlara duyarlı olmak ve çözüm geliştirmeyi amaçlamak, 
 • Faaliyetlerde çevre sorunlarına duyarlı olmak    
 • Mezunlarla bağı güçlü ve sürekli kılmak, 
 • Kurumsal mirası sahiplenmek ve kurum kültürünü sürdürülebilir kılmak.