Misyon, Vizyon, Değerler ve Hedefler_Lisansüstü

Misyon

Yüksek Lisans

Akademik alanda ve ağaçişleri endüstrisinin tüm sektörlerinde malzeme, konstrüksiyon, tasarım ve üretimde yetenekli, yaratıcı, nitelikli ve çağın gerektirdiği bilgilere sahip, bireysel ve takım çalışması yapabilen eleman ve araştırmacılar yetiştirmek.

Doktora

Ağaçişleri endüstrisiyle birlikte akademik kurumlara, rekabet üstünlüğü için yeni ve orijinal düşünceler üretebilen, bilim ve teknolojinin  mevcut birikimini ileri taşıyan araştırmaları gerçekleştiren, yöneten, sonuçlarını ve endüstriye katkılarını değerlendiren, üretime aktaran; bireysel ve takım çalışması yapabilen, ulusal ve uluslararası platformlarda iletişim kurabilen ve işbirliğine girebilen eleman ve araştırmacılar yetiştirmek.

Vizyon

Ağaçişleri Endüstri Mühendisliği alanındaki bilimsel bilgi üretimine katkı sunabilen, bilimsel çalışma ve uygulama faaliyetlerini toplum yararına dönüştürebilen, yaratıcı ve açık görüşlü, eleştirel düşünen, yurtiçi ve yurt dışında çeşitli akademik ve araştırma kurumlarında başarılı olan, ulusal ve uluslararası düzeyde saygın araştırmalar yürüten, bilime ve insanlığa olumlu katkılar sunabilen araştırmacılar yetiştirmektir. 

Temel Değerler (kuruma değer katan ilke ve prensipler)

 • Eğitimde ve araştırmada mükemmeliyetçilik 
 • Öğrenci odaklılık,
 • Sürekli iyileştirme ve inovasyon felsefesini benimsemek ve uygulanabilir kılmak 
 • Paydaşlarla işbirlikçilik
 • Yönetimde ve akademik yaşamda özerklik, özgürlükçülük, demokratiklik ve katılımcılık, 
 • Farklılıklara saygılı olmak, her türlü ayrımcılığa karşı çıkmak ve fırsat eşitliği konusunda duyarlı olmak, 
 • Akılcı ve eleştirel düşünceyi özendirmek, 
 • Etik değerlere sahip çıkmak, 
 • Her durumda temel hak ve özgürlüklere saygı duymak ve akademik özgürlük ortamı oluşumuna katkı vermek
 • Sosyal sorumluluğu önemsemek ve kamu yararına projeler geliştirmek 
 • Ulusal ve küresel çapta sektörel sorunlara duyarlı olmak ve çözüm geliştirmeyi amaçlamak, 
 • Faaliyetlerde çevre sorunlarına duyarlı olmak    
 • Mezunlarla bağı güçlü ve sürekli kılmak, 
 • Kurumsal mirası sahiplenmek ve kurum kültürünü sürdürülebilir kılmak.