Yüksek Lisans Tezleri

Sıra No

Yazar

Tez Adı

Tez Danışmanı

Yıl

1

MUSTAFA AYDIN

Samsun ve Amasya'da Bulunan Selçuklu ve Osmanlı Dönemi Camilerine Ait Ahşap Kapılarının Malzeme ve Yapım Tekniği Bakımından İncelenmesi

PROF. DR. CEVDET SÖĞÜTLÜ

2020

2

EROL UZUN

Konut Mutfak Dolabı Üretiminde Alternatif Malzeme Kullanımı ile Alternatif Maliyet İlişkisi

PROF. DR. ABDULLAH SÖNMEZ

2020

3

BUĞRA ERGÜN

Açık Ofislerde Mobilya Renklerinin ve Yoğunluğunun Kullanıcıların Algısal Değerlendirmeleri Üzerindeki Etkilerinin Belirlenmesi

PROF. DR. KEMAL YILDIRIM

2020

4

MURAT DEVECİ

FARKLI DÖŞEME TEKNİKLERİYLE ÜRETİLEN OTURMA ELEMANLARININ PERFORMANSLARININ BELİRLENMESİ

DOÇ. DR. NİHAT DÖNGEL

2020

5

AHMET MESTAN

Açık ofis iç mekan tasarımının kullanıcıların algısal değerlendirmeleri üzerindeki etkisinin belirlenmesi

PROF. DR. KEMAL YILDIRIM

2019

6

RAMAZAN BÜLBÜL

Tanalith-e ile emprenye işleminin ağaç malzemenin yüzey pürüzlülüğü ve yapışma direncine etkileri

PROF. DR. HAKAN KESKİN

2019

7

 VEYSEL ÖZTÜRK

Ahşap esaslı akustik kompozit panellerin bazı teknolojik özellikleri

DOÇ. DR. HASAN ÖZGÜR İMİRZİ

2019

8

GAMZENUR OKUT

Doğal ağaç taneni ile modifiye edilmiş bazı ağaç türlerinde çürümeye karşı direncin incelenmesi

PROF. DR. MUSTAFA ALTUNOK

2019

9

HİKMET ŞAHİN

Ahşap ve ahşap esaslı levhaların ısı iletkenlik özelliklerinin belirlenmesi

DOÇ. DR. NİHAT DÖNGEL

2019

10

MÜKERREM GÜNÇIKTI

Farklı sosyo-ekonomik düzeye (SED) sahip konut kullanıcılarının iç mekan donatım elemanlarını değiştirme süreçlerinin incelenmesi

PROF. DR. KEMAL YILDIRIM

2019

11

ELİF RABİA UYSAL

Endüstriyel mobilya (sandalye) tasarımında sağlamlık ve estetik optimizasyonu

PROF. DR. MUSTAFA ALTUNOK

2019

12

UĞURHAN AKGÜL

Mobilya endüstrisinde iş kazalarına ve meslek hastalıklarına neden olan psikososyal risk etmenlerinin Ankara Siteler örneğinde incelenmesi

PROF. DR. CEVDET SÖĞÜTLÜ

2019

13

FERDİ OLMUŞ

İç mekân bitkilerinin müşterilerin alışveriş kararları üzerindeki etkilerinin belirlenmesi

PROF. DR. KEMAL YILDIRIM

2019

14

AHMET MUSTAFA ÖZTÜRK

Yaşlıların mekan ve mobilya kullanımında karşılaştıkları sorunlar ve çözüm önerileri

DOÇ. DR. HAMZA ÇINAR

2019

15

KENAN KILIÇ

Doğal yaşlanmış ağaç malzemede üstyüzey işlemlerinin performans özellikleri

PROF. DR. CEVDET SÖĞÜTLÜ

2019

16

SÜLEYMAN KAYA

CNC makinesinde MDF işlemede bazı faktörlerin gürültü emisyonuna etkisi

DOÇ. DR. HASAN ÖZGÜR İMİRZİ

2019

17

CEMAL YILMAZ

Atık kâğıtlar ile üretilmiş ahşap esaslı panellerin bazı teknolojik özellikleri

DOÇ. DR. HASAN ÖZGÜR İMİRZİ

2019

18

MERYEM ÜNVER

Doğal koruyucu ile modifiye edilmiş bazı ahşap türlerinin yaşlandırma sürecinde fiziksel ve mekanik özellikleri

PROF. DR. MUSTAFA ALTUNOK

2019

19

ERKAN OKURCAN

Mobilya üreten işletmelerde ağaç ve kompozit panel tozlarının insan sağlığı üzerine etkileri

DOÇ. DR. HAMZA ÇINAR

2019

20

İREM EMİNOĞLU

Farklı özelliklerde PVAc esaslı tutkalların yapışma performanslarının belirlenmesi

YRD. DOÇ. DR. NİHAT DÖNGEL

2018

21

 EYÜP TURKUT

Ağaçişleri endüstrisinde iş sağlığı ve güvenliği risk değerlendirmesi üzerine bir araştırma: Levha üretim tesisi örneği

PROF. DR. CEVDET SÖĞÜTLÜ

2018

22

NURETTİN GÖKBULUT

Eğitim mekânlarında kullanılan renk ve eşya yoğunluğunun öğrencilerin fonksiyonel ve algısal performansı üzerindeki etkileri

PROF. DR. KEMAL YILDIRIM

2018

23

ALİ İHSAN ŞENER

Kalınlık makinesinde malzeme özelliklerinin gürültü emisyonuna etkileri

PROF. DR. EROL BURDURLU

2017

24

HASAN ŞEN

Mobilya ürün yaşam döngüsünde iş sağlığı ve güvenliği analizi

DOÇ. DR. HAMZA ÇINAR

2017

25

YASEMİN ÖZTÜRK

Ahşap esaslı levhalarda formaldehit emisyon hızının belirlenmesi

PROF. DR. HAKAN KESKİN

2016

26

SERDAR KESKİN

Geleneksel kemaliye evlerinin ahşap kapı ve pencerelerinin incelenmesi

PROF. DR. KEMAL YILDIRIM

2016

27

ADEM KAYA

Çerçeve kapak köşe birleştirmelerin performans özelliklerinin belirlenmesi

YRD. DOÇ. DR. NİHAT DÖNGEL

2016

28

GÜLCAN YILMAZ

Açık ofislerin iç mekan çevresel faktörlerinin kullanıcıların algısal değerlendirmeleri üzerindeki etkilerinin tespit edilmesi

PROF. DR. KEMAL YILDIRIM

2016

29

MERYEM DERELİ

Mobilya döşemeciliğinde kullanılan kolanların deformasyona etkileri

PROF. DR. MUSA ATAR

2016

30

FATİH TEMEL

Vacsol-Aqua ile emprenye işleminin ağaç malzemenin yüzey pürüzlülüğü ve yapışma direncine etkileri

PROF. DR. HAKAN KESKİN

2016